GDPR

GDPR
GDPR- Fotograf JESSICA LUND

Hur personuppgifter får behandlas regleras from idag, den 25 maj 2018, med en ny dataskyddslag, GDPR, och ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL.

Eftersom fotografier from angett datum anses vara en personuppgift behöver du som anlitar mig och/eller blir fotograferad av mig ge ett aktivt samtycke för att jag ska kunna behandla personuppgifter, dvs bilder, rörande dig. Övriga personuppgifter regleras enligt bokföringslagen.

Har du tidigare blivit fotograferad av mig och har bilder i mitt arkiv eller på min hemsida https://jessicalund.se anses dessa bilder vara ett resultat av ett konstnärligt skapande eller har ett journalistiskt ändamål och berörs därför inte av GDPR. Skulle du likväl önska att jag raderar dessa bilder kontakta mig snarast.

I samband med fotograferingen samtycker du till att jag behandlar dina personuppgifter, dvs bilder tagna på dig. Du ger aktivt samtycke, eller inte, till hur länge och hur bilderna får användas framöver genom att kryssa för alternativ i ett avtal mellan oss.

Jag kommer alltså be dig att skriva under ett avtal om du vill bli fotograferad av mig. Detta avtal reglerar hur personuppgifterna, dvs bilderna från uppdragsfotograferingen, kommer att behandlas. Du kan meddela mig om du vill att bilder raderas hos mig 2 månader efter fotograferingen. Övriga personuppgifter finns dock kvar enligt bokföringslagen men raderas om du vill efter 7 år från uppdraget. Vill du se avtalet i förväg så kontakta mig.

Bilder från uppdragsfotograferingar lagras i mitt arkiv, i mina flöden och lokalt. De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till mig när du blev kund, till exempel din e-post, personnummer och fakturaadress. Vid begäran kan du få se vilka uppgifter jag sparade om dig samt ändra dem. Vid önskad radering av personuppgifter behöver jag först se över på vilken laglig grund det sker. Olika faktorer och lagar samt tidigare avtal kan stå i konflikt med GDPR, exempelvis bokföringslagen.

Jag är ansvarig över hur personuppgifter hanteras inom min firma. Din personuppgift är dock nödvändig att samla in för att jag ska kunna leverera din produkt och fakturera. När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så kan de tas bort.

För utförligare information om dina rättigheter vänligen besök datainspektionens hemsida.